foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük az iskola weblapján!

Feliratkozás hírlevélreHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Iskolánkról

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa” (Márk 10: 14.)

A kisgyermek életében nagyon fontos, hogy szeretetet kapjon, biztonságban érezze magát, nemcsak a családban, hanem az iskolában is. Ezt úgy érhetjük el, ha békés, nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítunk számára.

Nem célunk versenyre kelni a többi iskolájával,bár a sport révén folyamtosan versenyeznek tanulóink; a mi feladatunk máshol van. A mi erősségünk az Úr útmutatása szerint végzett naponkénti lelkiismeretes munkában rejlik. Akik hozzánk jönnek, másféle bánásmódot, őszinte odafigyelést tapasztalhatnak majd. Nevelési - oktatási programunk célja a sokoldalú személyiségfejlesztés mellett, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségű ifjakká váljanak, és az iskola kapuin kívülre is magukkal vigyék azokat az ajándékokat, amelyeket Jézus adott nekünk: szeretetet, megbocsátást, önzetlenséget.

Iskolánk ragaszkodik hagyományaihoz, melyek évszázadosak, de teret enged a korszerű pedagógia modelljeinek is. Családias környezetben várjuk Alsóörsön a leendő első osztályosokat. Nem feltétel a református valláshoz való tartozás, intézményünk várja a más felekezetbelieket is.

A református iskolák évszázados hagyományait követve iskolánk a nevelésre és a humán műveltség kialakítására fordít nagy figyelmet. Ennek lényegét a következő szlogen fejezi ki: Református hagyományok, Emberség, Fontos ismeretek, Igényesség. Az iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájukban a következő pedagógiai elveket valósítják meg: A tanulók ismereteinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Önállóan és kritikusan gondolkodó keresztyén értékrendű, művelt, önmagával és környezetével igényes fiatal nevelése.

Az iskola pedagógiájában családias légkört kívánunk megteremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Szeretettel és szakértelemmel szeretnénk elültetni bennük azt a magot, amely igazán értékes emberré formálja őket. Tanulóinkat a református egyház hitvalló tagjává, más vallású tanulóinkat a saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük. A tanulókkal való foglalkozás alsó tagozaton tantárgycsoportos oktatási rendben, iskolaotthonos rendszerben történik. A tanórákon színvonalas, játékos ismeretnyújtásra törekszünk. Heti két órában az órarendbe építve hittanoktatást végzünk.

Tanulóink hétfőnként reggeli áhítaton, egy évben négy alkalommal családi istentiszteleten vesznek. Tudjuk, hogy az örök keresztyén erkölcsi értékek mellett korunkban korszerű ismereteket is kell nyújtanunk. Ezért szeretnénk sokféle lehetőséget biztosítani a gyermekeknek, hogy érdeklődésüknek megfelelően szakkörökben próbálhassák ki tehetségüket.

Az életkori sajátosságoknak és a szülői igényeknek megfelelően szervezünk délutáni elfoglaltságokat: énekkar, színházlátogatás, idegen nyelv-tanulás, kézműves foglalkozás, játékos tartásjavító torna, tömegsport, foci, úszás, korcsolya, táborozási lehetőség.

Szeretettel várjuk azokat a leendő első osztályos gyermekeket, akiket szüleik a keresztyén értékrend szerint kívánják neveltetni. Amennyiben egyetértenek iskolánk céljaival, nyitottak vagyunk minden keresztyén felekezetű, és még meg nem keresztelt gyermek felé is.

Életére és családjára Isten gazdag áldását kérjük!